[vocaloid cover] SAYONARA JINRUI / Yukari Yuzuki

Starting...


Original Title

[vocaloid cover] SAYONARA JINRUI / Yukari Yuzuki